Zniżki na książki i kawę

10% zniżki na książki i kawę dla studentów i pracowników nauki wszystkich uczelni.

Szczegóły u naszych pracowników.

 

 

 

 

Regulamin programu lojalnościowego "Karta rabatowa De Revolutionibus Books&Cafe"

 

 

Warunki ogólne

 

Organizatorem promocji jest Fundacja Centrum Kopernika z siedzibą w Krakowie,

Plac Szczepański 8 31 - 011 Kraków, NIP 6762385496

 

Uczestnik przystępujący do Promocji  wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.

 

Celem akcji jest promocja księgarni "De Revolutionibus Books&Cafe" oraz przyznanie rabatów stałym klientom.

 

Zasady prowadzenia promocji

 

 1. Promocja prowadzona jest na terenie Krakowa.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Czas trwania promcji: od 6.04.2017 do odwołania.
 4.  Do otrzymania karty rabatowej uprawniony jest każdy klient.
 5. Oferta obejmuje wszystkie książki oraz produkty kawiarni znajdujące się w księgarni "De Revolutionibud Books&Cafe".
 6. Rabaty na produkty nie sumują się.
 7. Tytuły wyprzedażowe nie są objęte dodatkowymi rabatami.
 8. Za zakup o wartości 100 zł klient otrzymuje jedną pieczątkę. Wielekrotność tej kwoty zwiększa proporcjonalnie ilość pieczątek.
 9. Dopuszczalne jest zsumowanie dowodów zakupu z okresu ostatnich 3 miesięcy.
 10. Każdy klient uprawniony jest do rabatów proporcjonalnie od zebranej ilości pieczątek:

 

 1. 2 pieczątki - rabat 20% kawiarnia - rabat dotyczy zakupu produktów z oferty kawiarni.
 2. 4 pieczątki - rabat 20% kawiarnia - rabat dotyczy zakupu produktów z oferty kawiarni.
 3. 5 pieczątek - rabat 25% księgrnia - rabat dotyczy produktów z oferty księgarni.
 4. 6 pieczątek - rabat 20% kawiarnia - rabat dotyczy produktów z oferty kawiarni.
 5. 8 pieczątek - rabat 20% kawiarnia - rabat dotyczy produktów z oferty kawiarni.
 6. 10 pieczątek - rabat 25% księgarnia - rabat dotyczy produktów z oferty księgarni.

 

Postanowienia końcowe

 

 Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Księgarnia "De Revolutionibus Books&Cafe" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, do czego wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowj www.derevolutionibus.com.pl. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatra lub w jego imieniu w celach związanych z promocją, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą byc zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. Treść regulaminu Promocji dostępna jest w księgarni "De Revolutionibus Books&Cafe" lub na stronie internetowej www.derevolutionibus.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie karty rabatowej upoważniającej do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Bracka 14,
31-005 Kraków
Tel.: +48 530 769 530

pn-pt 09:00 - 21:00
sb-nd 10:00 - 19:00